كل عناوين نوشته هاي 0

0
[ شناسنامه ]
خيانت کوروش! ...... يكشنبه 99/2/21
کتاب شايست و ناشايستِ دين زرتشت ...... پنج شنبه 98/9/28
يک زرتشتي واقف زميني براي مسجد و حسينيه ...... جمعه 98/9/22
دعوت گاتها به ترور و قتل ...... جمعه 98/8/24
پورچيستا دختر زرتشت که پدرش را به همسري مي پذيريد! ...... چهارشنبه 98/8/15
اجماع مشهورترين پژوهشگران بر توحيدي نبودن آيين زرتشت ...... چهارشنبه 98/8/15
کمک زرتشتي هاي هند به جبهه هاي ايران در جنگ و عراق ...... چهارشنبه 98/8/15
تکامل برده داري در زمان داريوش اول هخامنشي ...... دوشنبه 98/7/22
شاهان هخامنشي زرتشتي نبودند ...... دوشنبه 98/7/22
بازه زندگي زرتشت ميان 8600 سال اختلاف ...... سه شنبه 98/7/9
نقد ديدگاه دکتر ساسانفر در مورد قرباني ...... چهارشنبه 98/6/6
زرتشتي ها ازدواج با دختر عمو و دختر خاله را جايز مي دانند ...... چهارشنبه 98/6/6
ضعف مدرک مهاجرت زرتشتيان به هند در اثر فشار ...... چهارشنبه 98/5/23
  ==>   ليست آرشيو شده ها