كل عناوين نوشته هاي 0

0
[ شناسنامه ]
اعدام دختر دوازده ساله اي که پس از ازدواج تن به آميزش ندهد ...... پنج شنبه 96/8/25
آيا امام خميني زرتشتي بود؟! / در ره جُستن آتشکده سر بايد باخت ...... پنج شنبه 96/8/25
نژادپرستي بچه گانه است ...... يكشنبه 96/8/21
زن در زمان ساسانيان شيء به حساب مي آمد نه شخص ...... يكشنبه 96/8/21
قتل و غارت گيلانيان به دست انوشيروان ...... پنج شنبه 96/8/18
شيوه هاي اعدام ميان زرتشتيان ...... پنج شنبه 96/8/18
جواز داغ کردن بدن زن از سوي شوهر ...... سه شنبه 96/8/16
عدالت شخص حاکم بر بخشي عظيم از کره زمين در مورد پسرانش ...... سه شنبه 96/8/16
اجازه ي شيطان در فريب انسان ها ...... سه شنبه 96/8/16
بحثي ناتمام با موبد غيبي / آيا گات ها پاسخگوي همه ي پرسش هاست؟ ...... دوشنبه 96/8/15
قرباني گوسفند در روستاهاي زرتشتي نشين شريف آباد، زين آباد، چم، م ...... دوشنبه 96/8/15
انوشيروان و قتل عام بلوچيان از زبان فردوسي ...... جمعه 96/8/12
جواز ازدواج اجباري با خواهر و دختر خود ...... جمعه 96/8/12
چرا تجويز خويدوده براي زرتشت و اهورامزدا بايد سخت باشد؟! ...... جمعه 96/8/12
در رودخانه ريختن اسيران از سوي داريوش ...... جمعه 96/8/12
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها