• وبلاگ : راه راستي
 • يادداشت : اعتبار گاتها با استناد به سخن يک موبد
 • نظرات : 6 خصوصي ، 53 عمومي
 • ساعت دماسنج

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
     1   2   3   4      >
   
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  درود
  آقاي حامد چه کسي گفته که دو مينو (سپنتا و انگرهه) وجود ندارند؟
  گفتم که حوزه کاري اين دومينو تنها و تنها در انديشه، گفتار و کردار مردم است. نه در بيرون مردم.
  سخن گفتن آنها با هم نيز نمادين است مانند سخن گفتن گل با بلبل

  اهريمن که نماد نيستي است، مربوط به دين مهر و دين زروان است نه دين زرتشتي
  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام موبد غيبي
  در مورد توسل حرفها و جوابها به پست توسل توسل انتقال داده شد
  اما شما جواب ما رو هنوز نداديد؟
  شما نوشتيد:خود به خود کاري نميکنند. تنها دو توانايي هستند. دو نيرو هستند. دو فرشته يا دو موجود وووو نيستند.
  سوال : اگر وجود ندارن پس چگونه با هم
  صحبت مي کنند؟

  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  درود
  آقاي حامد
  انگرهه مينو (اهرمن-دشمن) را خداوند آفريده است همانگونه که سپنتا مينو (سپنتا من- بهمن) را آفريده است. اگر چنين نبود، آزادي و مسووليت انسان در گزينش راه و بهشت و دوزخ بي معنا ميشد.
  آيا نوشتار توحيد و شرک پنهان از شهيد مطهري را خوانده ايد. يادم نمي آيد در کدام کتاب ايشان بود شايد کتاب توحيد ايشان بود. ولي بي هيچ شکي در کتاب بينش ديني دوره دبيرستان هست.
  آيا کتاب انسان کامل شهيد مطهري را خوانده اي؟ در هيچ جايش از توسل ياد کرده؟

  بحث تفسير قرآن آقاي قرائتي و سخنراني هاي آقاي محمدتقي جعفري را چگونه ميتوانم سند بدهم؟ شما اگر سندي براي توسل از ايشان داريد بفرماييد.
  تا آنجا که ميدانم آقاي جعفري براي عمل قلبشان رفتند به اروپا، نرفتند به حرم امام رضا(ع) توسل کنند که خوب شوند.

  باز هم ميگويم اگر چيزي را به خداوند نسبت ميدهيد، به دليل ختم نبوت و عدم ارتباط هيچ انسان ديگري با خداوند از راه وحي و جبرييل، پس تنها و تنها سند شما قرآن است. حدود توسل را هم قرآن مشخص ميکند. من همه آيات قرآن را خوانده ام، توسل قرآني تنها و تنها براي شناخت بهتر و بيشتر خداوند و درک بهتر آيه هاي قرآن است. نه چيزي که شما ميگوييد.
  بسم الله الرحمن الرحيم
  آقاي غيبي ...استاد دانشگاه
  نوشتيد:آقاي حامد روش شما براي استدلال درست نيست. هر نوشته را بايد با فرهنگ نويسنده اش بررسي کنيد.
  چگونه شما درباره توسل از شهيد مطهري و حاج آقا قرائتي محمد تقي جعفري و...مطلب مياري که اينها مخالف توسلند
  حالا به ما خورده ميگيريد
  من دارم با سند از کتاب خودتون صحبت مي کنم شما بفرماييد سند شما از علماي ما در کدام کتاب و صفحه است؟

  جواب سوالهاي ما رو هم نداديد مثثثثثثثل هميشششه
  شما نوشتيد:
  خود به خود کاري نميکنند. تنها دو توانايي هستند. دو نيرو هستند. دو فرشته يا دو موجود وووو نيستند.
  سوال 1: اگر وجود ندارن پس چگونه با هم
  صحبت مي کنند
  سوال 2:اگر انگره مينو وجود دارد؟ خالقش کيست؟ خداست؟
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  آقاي حامد روش شما براي استدلال درست نيست. هر نوشته را بايد با فرهنگ نويسنده اش بررسي کنيد.
  واژه گوهر در زبان اوستايي «مينو» است. «مينو» يعني از جنس «من» يعني روحاني.
  دوم- مگر گل و شمع و پروانه و بلبل وووو سخن ميگويند که اين همه در ادبيات ما از مناظره آنها سخن رفته؟
  بسم الله الرحمن الرحيم
  آقاي غيبي گفتيد
  خود به خود کاري نميکنند. تنها دو توانايي هستند. دو نيرو هستند. دو فرشته يا دو موجود وووو نيستند.

  اين قسمت گاتها رو مي گذارم دوباره ببينيد

  آن يک گوهر که پاک است به آن ديگر که پليد است گفت که ما هيچگاه سازگار نخواهيم بود؛ نه در انديشه، نه در آموزش، نه در درخواست و اراده، نه در آيين و گفتار و کردار

  اگر موجود نيستند چطور با هم حرف ميزنند؟؟؟

  بسم الله الرحمن ارحيم
  آقاي غيبي به جاهاي خوبي داريم ميرسيم
  1-همزاد رو متوجه نشديم؟ اگر معني دوقلو بدهد باز هم همان است
  هيچ کس در زبان ادبيات فارسي شمع و پروانه را همزاد يا دوقلو نمي داند

  2-پس عدم آفرينش در کار نيست و انگره مينو وجد دارد؟ آيا خالقش خداست؟پس اين حرفي که در مورد انتساب حيوانات موذي و زمستان و ...به انگره مينو صحيح هست؟ اگر نيست پس خالق آنها چه کسي هست؟
  لطفا سوال رو با سوال پاسخ نديد
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  درود
  آقاي حامد نوشته ايد:"
  ببخشيد اين همه مطلب گفتي آخر جواب ما رو ندادي
  دو چيزي که باهم زاده شده اند و و در آغاز با هم بوده اند و باهم سخن مي گويند
  آيا کسي مي تواند با عدم خودش صحبت کند؟
  و ضمنا با هم زاده شده اند؟"
  پاسخ
  1- اين واژه همزاد به معناي باهم زاده شده است درست ولي واژه اوستايي آن «ييما» به معناي توامان، همراه، دوقلو ووو است.
  2- در فرهنگ و ادبيات ايران، پويا نگاري يک روش است. براي نمونه گفتگوي شمع با پروانه وووو
  اين هم پويا نمايي است.
  3- اين عدم خودش را من نگفتم.
  اين عدم خودش مربوط به فرهنگ مهر پرستي است. ربطي به گاتها ندارد.
  4- واژه «په اُ اور يه» به معناي آغاز نيست. به معناي «پيش از» است. اين دو مينون پيش از آفرينش انسان آفريده شده اند ولي حوزه کاري ايشان تنها در کردار، گفتار و انديشه انسان است.

  ميخواهيد از آن ثنويت را اراده کنيد؟ نميشود
  چرا چون يکم: زاده يک خداوند هستند. دوم: در آفريدن و ووو نقشي ندارند. سوم: آيين عبادت و پرستش و ووو برايشان نيست. چهارم: خود به خود کاري نميکنند. تنها دو توانايي هستند. دو نيرو هستند. دو فرشته يا دو موجود وووو نيستند.
  + عبدالحق 
  با سلام استنباط من از گاتها اين است که اهورا مزدا اين دو گوهر را در هستي قرار داده
  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام آقاي غيبي
  ببخشيد اين همه مطلب گفتي آخر جواب ما رو ندادي
  دو چيزي که باهم زاده شده اند و و در آغاز با هم بوده اند و باهم سخن مي گويند
  آيا کسي مي تواند با عدم خودش صحبت کند؟
  و ضمنا با هم زاده شده اند؟
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  (بخش دوم)
  درود


  برگردان واژه به واژه از موبد آذرگشسب:
  هات 30 بند3:
  ات (اينک) تا(آن) مَئينيو (دو مينو=دوگوهر) پَ اُاورويه (در آغاز)

  يا (اينگونه، که) يما (همزاد= جفتي= دوقلو) خوفنا (در خواب، در رويا) اَسرواتم (آشکار شدن. از مصدر شنيدن با پيشوند تاکيد)


  در هات 30 بند4
  و آنگاه هنگاميکه اين دو گوهر بهم رسيدند،
  پَ اُاورويم (نخست) دزده، (از مصدر دادن، مثني است يعني دو چيز را دادند. پديد آوردند) گئِم (زندگاني) چا (و) اجيائيتيم (نازندگاني) چا (و)
  و تا پايان هستي اينگونه باشد که بدترين براي دروغکار و بهترين منش براي راستکار باشد.
  همانگونه که مي بينيد واژه «پَ اُ اورو» به معناي «آغاز، پيش، برتر» و مانند آن است. به معناي ازلي نيست. واژه ازل خودش يک واژه اوستايي است. «اسر» به معناي «بي سر و بي آغاز». همانگونه که «اَپم» به معناي «بدون پا و بدون پايان» شده «ابد»
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  (بخش نخست)
  درود
  آقاي حامد نوشته ايد:"

  در گاتها در هات 30 بند 3 و4 (ترجمه دوست خواه ) و هات 45 بند 2 نوشته:
  ر آغاز، آن دو «مينو»ي همزاد و در انديشه و گفتار و کردار[يکي] نيک و [ديگري] بد، با يکديگر سخن گفتند.و...جاهاي ديگه هم اشاره مي کند که در آغاز آفرينش بو ده اند و با هم سخن گفته اندمثلا(آن يک گوهر که پاک است به آن ديگر که پليد است گفت که ما هيچگاه سازگار نخواهيم بود؛ نه در انديشه، نه در آموزش، نه در درخواست و اراده، نه در آيين و گفتار و کردار)(رضي)
  سوال ما خيلي ساده است؟ انگره مينو از کجا آمده است؟
  اگر وجود عدمي دارد پس چگونه در آغاز آفرينش بوده وهمزاد سپنته مينو(با هم زاده شده اند)بوده و با سپنته مينو بحث و گفت و گو داشته است؟
  لطفا آقاي غيبي سوال ما رو با سوال جواب نديد...پاسخ به سوال مطرح شده را بدهيد
  "
  پاسخ

  در آغاز بودن با ازلي بودن تفاوت دارد. دقت کنيد واژه در آغاز است نه ازلي.
  نکته دوم:
  در زبان اوستايي «من» همان است که در فارسي ميگوييم «من». «مينو=مَئينيو» يعني از جنس «من» يا وابسته به «من». هستي بخش دانا در آغاز هستي دو نيروي وابسته و يا از جنس «من» در «من» انسان آفريد که تنها حوزه کاري آنها انديشه، گفتار و کردار انسان است. در بيرون از انسان کاري ندارند. در برگرداني که خودتان هم داديد، تنها و تنها حوزه کاري اين دو مينو «منش، گوش، کنش» مردم است...
  (ادامه دارد)
  + موبديار مهران غيبي 
  به ياري هستي بخش دانا
  درود
  آقاي فاطمي نوشته ايد:"
  دين اصلي زرتشي شرک آلود نبوده است بلکه بعدها دچار شرک شد"
  پاسخ
  دوباره رسيدم سر چرخه نادرست (دور باطل)
  يکم- مگر همه مسلمان امروزين مسلمان مومن وموحدن؟ اين اولش درست بود، سپس شرک وارد شد، براي همه است.
  دوم- اگه اولش شرک نبود، خب اولش گاتها است و گاتها هم هست. من هم ميگويم که ونديداد کتاب حجت آسماني و مقدس ما نيست. انجمن موبدان هم ميگويد. خود پورداوود و شاگردش دوستخواه و سيد هاشم سيد رضي هم ميگويند....

  سخن پاياني:
  آن زمان که محمد (ص) و امام علي(ع) زنده بودند، هم اوستا بود، هم گاتها بود و هم ونديداد. موبدان ساساني هم چون طاوس نر چتر باز کرده بودند و در پرديسها (فردوسها) مي خراميدند. آنها در زماني نبودند که دين زرتشتي اولش باشد. در زماني بودند که ساسانيان در اوج بودند.
  پاسخ

  يکم ـ در مورد مشرک نبودن مسلمانان بارها سخن گفتيم اما باز تکرار مي کنيد! دوم ـ يادتان باشه که گاتها چند سده اي است که يافت شده و در زمان معصومان کتابي بعنوان کتابي آسماني در دست زرتشتي ها نبوده و ونديداد را کتاب آسماني نمي دانستند: اهل كتابِ بي كتاب
  بسم الله الرحمن الرحيم
  توسل در زبان آقاي پور داود

  اي اهورا خود را به من نمود ده بتوسط آرميتي توانايي بخش
  اي مزدا بدستياري خرد مقدس خويش نيرويمان ده
  از پرتو اشا پاداش نيک ارزاني دار براي جزاي اعمال بتوسط وهومن از قوت و زور بهرمندمان ساز (ترجمه پور داود هات 33 بند 12)
  آقاي پورداود در پاورقي همين صفحه نکته بسيار زيبايي رو ميگه
  به 2 نکته مي توان اشاره کرد
  1-امشاسپندان در اين جا و برخي جاهايي ديگر فرشته هستند ونه صفت خدا
  2-آنها واسطه فيض ميان خدا وبندگان هستند وانها شفيع هستند نزد خدا و ما آنها رو ستايش و نيايش مي کنيم(همين مي شود توسل)
  + موبديار مهران غيبي 
  خدايا دلم را برانگيز، و از آرامش توانايي ام بخش
  و از افزاينده ترين خرد خود اي مزدا
  پاسخ به نيايشهايم ده
  و از راستي نيروي فراوانم عطا کن
  و از منش نيک شاديم ارزاني دار
  (گاتها کتاب آسماني زرتشتيان هات 33 بند 12)

     1   2   3   4      >