سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند کیست؟ ـ : آنکه از حرامها دوری کند . [امام علی علیه السلام ـ هنگامی که از او پرسیده شد]
آمار

بازدید امروز :308
بازدید دیروز :712
کل بازدید :2736816
تعداد کل یادداشت ها : 1491
100/8/1
یادداشت های گذشته [1484]
برگزیده ها
 
کانال گفتگو با زرتشتیان [0] سایت "گفت و گو با زرتشتیان" [0] بر قله احادیث [0] مبهم ترین شخصیت تاریخ [0] خلیج فارس در سخن پیامبر(ص) [0] هیچستان [1] ترجمه منشور کورش [0] راه مقابله با زرتشتی [0] زنده زنده پوست کندن [1] سهم زرتشتیان در جنگ با عراق [1] نقد مسلمانان به جای اسلام [0] همه چیز اسلام از زرتشت! [0] چهارشنبه سوری [0] چرا اسلام جایگزین زرتشتی؟ [0] مهمترین های اسلام و زرتشتی [1] نژادپرستی ابزار زرتشتیان [0] گرایش زنان به اسلام [0] برخورد زرتشتیان با مرتدان [0] مقایسه ی بحرینی ها و زرتشتی ها [0] مفاتیح و ادرار شتر [0] نژادپرستی ممنوع [0] پس از عمری پژوهش [1] اسلام فردوسی [0] اسلام برای 1400 سال پیش [0] حقوق حیوانات در اسلام [0] تفسیر فروهر [0] امام رضا(ع) و زرتشتیان [0] مقایسه ی ادرار گاو و شتر [0] توهین به ایرانیان [0] تغییر در زرین کوب [0] ساسانیان بیگانه از فروهر [0] شورش ها در ایران [0] حضور امامان در جنگ با ایران [0] استحقاق توهین؟! [0] کاهش جمعیت زرتشتیان [0] کاهش حضور زرتشتیان در اینترنت [0] جنگ و کشتار [0] نجابت زرتشتیان [0] درخواست زرتشتیان از من [0] ظلم به زنان [0] اسلام اختیاری ایرانیان [0] می خواهم زرتشتی شوم! [475] ارزش شعار زرتشتیان [0] دزدی حدیث [0] وحشی‏گری در ایران باستان [0] کشتارهای امام علی(ع) [0] اخراج آریایی ها [0] تشرف یک زرتشتی به اسلام [0] عوامل گرایش به زرتشتی [0] ملاک خودی و غیر خودی [0] مشروعیت انجمن زرتشتیان؟ [0] قرض دادن زن خود [0] اعدام در دین زرتشتی [0] نوروز [0] انتخاب رئیس حکومت [0] آدم خواری [0] بی اعتباری گاتها [0] کارنامه اسلام [0] پیامبر اسلام(1) [0] پیامبر اسلام(2) [0] آرشیو پیوند روزانه [74]
خبر مایه
 
0[0]
لینک خرید کتاب راه راستی: www.raherasti.ir/9791

عضویت در تلگرام
 

سایت راه راستی راه اندازی شد

اÙ?تÙ?اد بÛ? جا از عرب Ù?اÛ? Ù?اتح اÛ?راÙ? / Ø®Û?Ù?Û? از Ù?ا Ù?Û?ز Ù?Û?اÙ? کاÙ?Ù?ر Ù? Ù?Ù?Ú© Ù?رÙ? Ù?Ù?Û? گذارÛ?Ù?به قلم مدیر سایت

بنا ندارم به هر قیمت شده از عرب های فاتح ایران دفاع کنم اما نباید در انتقاد، کم انصافی کرد. نمونه ای از آن، سخن دکتر عبدالحسین زرین کوب است.
شواهد فراوان، حکایت از انصاف دکتر زرینکوب ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

Ù?سÙ?Ù?اÙ? شدÙ? اÛ?راÙ?Û?اÙ? بدÙ?Ù? ترس / جاÙ?Ù?شاÙ?Û? اÛ?راÙ?Û?اÙ? در راÙ? اسÙ?اÙ? پس از Ø´Ù?اخت Ø¢Ù?قلم احمد کسروی (درگذشت: 1324ش)
کسانی اگر می پندارند که ایرانیان از ترس جان مسلمان شدند، نادانی خود را نشان می دهند. تاریخ بهترین گواه است که ایستادگی و مردانگی، بیش از آن نمی شد که مردم این سرزمین در برابر تازیان نشان دادند و تنها نیروی خدایی اسلام بود که آن کوشش ها و مردانگی ها را بی نتیجه گذاشت.
پس از آن هم که تازیان  به ایران در آمدند، ایرانیان تا می توانستند دشمنی با اسلام می نمودند. کسی هم ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

جÙ?Ú¯Û?دÙ? اÛ?راÙ?Û?اÙ? در راÙ? اسÙ?اÙ? پس از Ø´Ù?اخت Ø¢Ù? / دÛ?Ù? زرتشت از بÛ?Ù? رÙ?تÙ?به قلم احمد کسروی (درگذشت: 1324 ش)

پدران ما تا اسلام را نمی شناختند در برابر آن جنگیدند و چون شناختند در راه آن جنگیدند…
دین زردشت زمان خود را بسر داده و از میان رفته. پس از آن هم عیسی پیغمبر ناصری برخاسته و زمان دین او نیز به پایان رسیده بود که پیغمبر اسلام فرستاده شده است. ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

اسÙ?اÙ? Ø¢Ù?ردÙ? زرتشتÛ?اÙ? بدÙ?Ù? اجبار / تبدÛ?Ù? آتشکدÙ? Ù?ا بÙ? Ù?سجد بÙ? دست زرتشتÛ?اÙ? Ù?Ù?Ù?سÙ?Ù?اÙ?نویسنده: دکتر عباس قدیانی
فرستنده: سید محمد ناطقی

با فتح ایران به توسط مسلمانان ـ که از سال 12 هجری شروع و به سال 21 با فتح نهاوند به کمال رسید ـ اندک اندک بسیاری از زردشتیان با بینایی کامل به دین اسلام گرویده و آن را بدون هیچگونه جبر و اکراهی پذیرا شدند. ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

زرتشتÛ?اÙ? Ù?Ù?رد احتراÙ? Ù?سÙ?Ù?اÙ?اÙ? پس از Ù?تح اÛ?راÙ?به قلم برتولد اشپولر Bertold Spuler (درگذشت: 1990م)

این طور به نظر مى رسد که تازه پس از تسلّط عرب ها، اوستا در دسترس عموم قرار گرفته و به نام کتاب مقدّسى آسمانى به مسلمانان ارائه گشته است.
مسلمانان نیز این ادّعا را پذیرفتند و نوشته هاى مجوسان بدین عنوان مورد احترام واقع گشت. از ویرانى ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

اسÙ?اÙ? Ø¢Ù?ردÙ? اÛ?راÙ?Û?اÙ? در Û?Ù?Ù? در زÙ?اÙ? Ø­Û?ات Ù¾Û?اÙ?بر اسÙ?اÙ?(ص)به قلم محمدمهدی ملایری (درگذشت: 1381 ش)

طبری بر پایه روایاتی که در دست داشته آغاز آشنائی ایرانیان یمن را با نهضت اسلامی و پیغمبر اسلام، در سال هفتم هجری و آن را هم به مناسبت نامه ای  دانسته که خسرو پرویز به کارگزار خود در یمن، ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

Ù?سÙ?Ù?اÙ? Ù?ا اÛ?راÙ? Ù? دÛ?Ù? اÛ?راÙ?Û?اÙ? را با سÙ?اح Ù?عÙ?Ù?Û? Ù?تح کردÙ?د Ù?Ù? با Ø´Ù?Ø´Û?ربه قلم دکتر محمد جواد مشکور (درگذشت 1374ش)
فرستنده: فرشید شرفی
باری انحطاط دو دولت ایران و روم که در این زمان به منتهای خود رسیده بود کار حمله و مهاجرت عرب ها را آسان کرد.
عدم ثبات اوضاع و تعصب شدید موبدان، ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

به Ø²Ù?دگÛ? آزاداÙ?Ù? Û? زرتشتÛ?اÙ? در عصر صÙ?Ù?Û?Ù?قلم تاورنیه Jean-Baptiste Tavernier (درگذشت: 1689 م)
همواره سخن از تحت فشار بودن زرتشتیان در زمان صفویه در میان است. اما جهانگرد فرانسوی تاورنیه در زمان صفویه بین سال های 1632 تا 1668م برابر با حدود 1010 تا 1046ش  و 1041 تا 1078ق نه بار به ایران سفر کرده است. ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

Ù?Ù?بداÙ? عاÙ?Ù? اصÙ?Û? سÙ?Ù?Ø· دÛ?Ù? زرتشت Ù?Ù? اعراببه قلم هانری ماسه Henri Massé (درگذشت: 1969 م)
فرستنده: حامد شادفر
«درباره دین باستانی ایران باید گفت که اعراب همان امتیازی که برای دین یهود و مسیحیت قائل بودند در باره آن نیز قائل می شدند؛ زیرا این دین نیز دارای کتاب های آسمانی بود. آزادی دین زردشت با پرداخت جزیه، تضمین و آتشکده ها محترم شمرده شد. (چنانکه ادامه مطلب...

  
سایت راه راستی راه اندازی شد

اÛ?راÙ?Û?اÙ? بÙ? راحتÛ? پذÛ?راÛ? اسÙ?اÙ? شدÙ?دبه قلم پ. پ. بلسارا (پژوهشگر زرتشتی در هند)
«ایرانیان در قبول اسلام دچار هیچ مشکلی نشدند زیرا در مراسم و قوانین و احکام مذهب جدید با آیین قدیم خود شباهت کلی دیدند. پنج وقت نماز در روز، عقیده به خداوند یگانه، عقدیه به فرشتگان، عقیده به اهریمن و شیطان، تمام از تعلیماتی بود که در اوستا و قرآن هردو دیده می شد…».

منبع:
ایران و اهمیت آن در ترقی و ادامه مطلب...

  
   1   2   3   4   5   >>   >
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل